ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מדרש תדשא - מדרש ויושע - מעשה הנמלה
מחבר התנא האלקי פנחס בן יאיר זי''ע
Title
Author
מקום דפוס וינה
שנת דפוס תרמז
Pub. Place
Pub. Date 1887
Pages דפים 48
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(מאריטץ קנאפפעלמאכער) נוסף אחרי" ר' שמעון קרא"
No issues reported for this sefer
מדרש תדשא - מדרש ויושע - מעשה הנמלה - התנא האלקי פנחס בן יאיר זי''ע