ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דברי שאול - חידושי אגדות
מחבר נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875
Title
Author
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תרלז
Pub. Place
Pub. Date 1877
Pages דפים 318
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(אורי זאב וואלף סאלאט) טופס נוסף במדור קל
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 261
note: יש במה דפים שם שלא נראים טוב
דברי שאול - חידושי אגדות - נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875