ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דברי יחזקאל
מחבר ליפשיץ-הלברשטם, יחזקאל שרגא בן יששכר דב, 1908-1994
Title
Author
מקום דפוס
שנת דפוס תשח
Pub. Place
Pub. Date 1948
Pages דפים 17
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: טעות במחבר
note: בס"ד יש לכם טעות במחבר של הספר הנ"ל המבחר איננו הלברשטם, יחזקאל שרגא משינאווא "הדברי יחזקאל"הידוע בנו של רבי חיים מצאנז אלא רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, האדמו"ר מסטראפקוב
דברי יחזקאל - ליפשיץ-הלברשטם, יחזקאל שרגא בן יששכר דב, 1908-1994