ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ארוכה ומרפא
מחבר מלאכי הכהן
Title
Author
מקום דפוס ליוורנו
שנת דפוס תקסה
Pub. Place
Pub. Date 1805
Pages דפים 15
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
אלה דברי ריצוי ותחנונים..גם היא צלותא ובעותא… [על איזה חולאים שנתהוו בעיר הזאת יסודתו מהרב
No issues reported for this sefer
ארוכה ומרפא - מלאכי הכהן