ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעם לועז - בראשית
מחבר כולי, יעקב בן מכיר, 1689-1732
Title Maom Loaz
Author Yaakov Kuli
מקום דפוס אזמיר
שנת דפוס תרכד
Pub. Place Izmir
Pub. Date 1864
Pages דפים 596
OCLC ID 233180515
ULI Entry NNL-001797030
Source מקור
Catalog Info ארגואטי, יצחק בן שמריה
Description
תוכן
באורים עה"ת בשפת לדינו
מעם לועז - בראשית - כולי, יעקב בן מכיר, 1689-1732