ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פרק שירה
מחבר קפלן, יחיאל בנימין
Title Perek Shira
Author Yehiel Benyamin M'Platzk
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרנט
Pub. Place Vilna
Pub. Date 1899
Pages דפים 37
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
פרק שירה
No issues reported for this sefer
פרק שירה - קפלן, יחיאל בנימין