ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מבוא התלמוד
מחבר חיות, צבי הירש, 1805-1855
Title Mevo haTalmud
Author Tzvi Hirsch Chovas
מקום דפוס לעמבערג
שנת דפוס תרפח
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1928
Pages דפים 77
OCLC ID 233237370
ULI Entry NNL-001915330
Source מקור
Catalog Info 296.811 -- Mishna, Talmud, Midrash - Introductions.
Description
תוכן
יסודות הש"ס
No issues reported for this sefer
מבוא התלמוד - חיות, צבי הירש, 1805-1855