ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שלשה ספרי דקדוק
מחבר חיוג’, יהודה בן דוד
Title Sheloshah Sifrei Dikduk
Author Yehudah Chiyug
מקום דפוס לונדון-ברלין
שנת דפוס תרל
Pub. Place
Pub. Date 1870
Pages דפים 306
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Nutt, John W. -- (John William)
Description
תוכן
דקדוק
No issues reported for this sefer
שלשה ספרי דקדוק - חיוג’, יהודה בן דוד