ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הרי"מ - על התורה - מועדים - ליקוטים
מחבר אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866
Title Hidushei HaRim al haTorah
Author Yitzhak Meir Alter M'Gur
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשמה
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1985
Pages דפים 385
OCLC ID 233062006
ULI Entry NNL-001186304
Source מקור
Catalog Info לוין, יהודה ליב, -- 1918-1978
Description
תוכן
חסידות עה"ת
No issues reported for this sefer
חידושי הרי"מ - על התורה - מועדים - ליקוטים - אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866