ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עזרת כהנים - חלק א
מחבר פינברג, יהושע יוסף בן נחום דב
Title Ezras Kohanim Vol 1
Author Yehoshua Yosef haCohen Feinberg
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרלג - לז
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1732
Pages דפים 289
OCLC ID 233320068
ULI Entry NNL-002040534
Source מקור
Catalog Info 296.823 -- Mishna - Commentaries
Description
תוכן
משניות מדות
No issues reported for this sefer
עזרת כהנים - חלק א - פינברג, יהושע יוסף בן נחום דב