ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שאלות ותשובות מבעל המחבר טיב גיטין - יורה דעה
מחבר הלר, צבי הירש חריף
Title Shaalos veTeshuvos MiBaal Taib Gittin- 1
Author Tzvi Hirsch Heller
מקום דפוס קראקא
שנת דפוס תרמ
Pub. Place Krakow
Pub. Date 1880
Pages דפים 41
OCLC ID 233223733
ULI Entry NNL-001885944
Source מקור
Catalog Info 296.572(439)(090.34) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Hungary - 19th (nineteenth) century
Description
תוכן
שו"ת יו"ד-או"ח אבה"ע
No issues reported for this sefer
שאלות ותשובות מבעל המחבר טיב גיטין - יורה דעה - הלר, צבי הירש חריף