ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בנין הבית
מחבר אלטשולר, יחיאל הלל בן דוד
Title Binyan baBais
Author Yehiel Hillel ben Dovid Altshuler
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תקלה
Pub. Place Amsterdam
Pub. Date 1775
Pages דפים 25
OCLC ID 232931066
ULI Entry NNL-001045655
Source מקור
Catalog Info 223.77(XL-XLVI) -- Bible. Prophets (Neviim). Ezekiel (Yehezqel) XL-XLVI - Commentaries.
Description
תוכן
בית המקדש העתיד
No issues reported for this sefer
בנין הבית - אלטשולר, יחיאל הלל בן דוד