ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הר צבי - אורח חיים
מחבר פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, 1873-1960
Title Har Tzvi- Orach Chaim
Author Tzvi Pesach Frank
מקום דפוס
שנת דפוס
Pub. Place
Pub. Date
Pages דפים 315
OCLC ID 232898781
ULI Entry NNL-000940948
Source מקור
Catalog Info 296.514.1 -- Minchat Hinnukh
Description
תוכן
תשובות-חקרי הלכה
No issues reported for this sefer
הר צבי - אורח חיים - פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, 1873-1960