ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פרי עץ חיים
מחבר בית המדרש הגדול של עץ חיים אמשטרדם.
Title Pri Eitz Chaim- Amsterdam Vol 1
Author Yitzhak Chaim Even Rana de Baditu
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס
Pub. Place Amsterdam
Pub. Date
Pages דפים 499
OCLC ID 233087062
ULI Entry NNL-001268281
Source מקור
Catalog Info 296.584 -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Aharonim, 1600 -.
Description
תוכן
שו"ת
פרי עץ חיים - בית המדרש הגדול של עץ חיים אמשטרדם.