ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דורות הראשונים - סוף החשמונאים עד נציבי רומא - א
מחבר הלוי, יצחק איזיק, 1847-1914
Title Doros haRishonim Vol 1
Author Yitzhak Izaik haLevi Rabinowitz
מקום דפוס פרעסבורג-פפא"מ-י-ם
שנת דפוס תרנז - צט
Pub. Place ?
Pub. Date 1818
Pages דפים 362
OCLC ID 233293609
ULI Entry NNL-001973434
Source מקור
Catalog Info 933.02 -- Jews - History - Comprehensive works.
Description
תוכן
דברי הימים לבני ישראל
No issues reported for this sefer
דורות הראשונים - סוף החשמונאים עד נציבי רומא - א - הלוי, יצחק איזיק, 1847-1914