ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר באור ר"מ קזיס על מסכת מדות ופרק חנוכת הבית
מחבר קזיס, משה - אשכנזי, מלכיאל סופר, אברהם בן שמעון - שמעיה
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשכג
Pub. Place
Pub. Date 1963
Pages דפים 212
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
באור ר"מ קזיס על מסכת מדות ופרק חנוכת הבית - קזיס, משה - אשכנזי, מלכיאל סופר, אברהם בן שמעון - שמעיה