ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דרך תבונות
מחבר לוצאטו, משה חיים, 1707-1747
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תקב
Pub. Place
Pub. Date 1742
Pages דפים 93
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
כולל בו דרכי ההתבוננות וההשכלה להבין בנקל דרכי התלמוד ויסודות הפלפול…
No issues reported for this sefer
דרך תבונות - לוצאטו, משה חיים, 1707-1747