ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חית קנה
מחבר רוטנבורג, אברהם בן יוסף
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תסט
Pub. Place
Pub. Date 1709
Pages דפים 61
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
ובסופו צילום מדפוס
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1
note: טעות בשם המחבר, מחבר ספר זה הינו רבי שלמה מולכו ולא מה שכתבם.
חית קנה - רוטנבורג, אברהם בן יוסף