ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בית מנוחה
מחבר אשכנזי, שמואל יהודה
Title
Author
מקום דפוס ליוורנו
שנת דפוס תקכד
Pub. Place
Pub. Date 1764
Pages דפים 538
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
סדר תפלה לכל שבתות השנה ועמידות של שלש רגלים. נוסח ספרד. עם לקט דינים לה"ר
בית מנוחה - אשכנזי, שמואל יהודה