ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הלכה למעשה רב
מחבר לוונשטם, שאול בן אריה ליב, 1717-1797
Title Halacha leMaaseh Rav
Author Shaul ben Aryeh Leib
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תקפח
Pub. Place Amsterdam
Pub. Date 1828
Pages דפים 22
OCLC ID 233336957
ULI Entry NNL-002074592
Source מקור
Catalog Info 296.563 -- Shulhan aruch - Yore dea - Specific halakhot, including comprehensive works on kashruth, forbidden food.
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
הלכה למעשה רב - לוונשטם, שאול בן אריה ליב, 1717-1797