ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אור תורה
מחבר לונזנו, מנחם בן יהודה די
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תיט
Pub. Place
Pub. Date 1659
Pages דפים 52
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
תיקון הגהת התורה. הוא אצבע הראשון מספר:
No issues reported for this sefer
אור תורה - לונזנו, מנחם בן יהודה די