ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אורח מישור
מחבר חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תסט
Pub. Place
Pub. Date 1709
Pages דפים 18
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
מוסר השכל לת"ח (ד פר') עם דברי בנו הנ"ל
No issues reported for this sefer
אורח מישור - חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674