ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אלה בני קטורה
מחבר אברהם ב"ר שבתי הכהן
Title
Author
מקום דפוס ויניציאה
שנת דפוס תעט
Pub. Place
Pub. Date 1719
Pages דפים 417
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
פרקי שירה במליצה
אלה בני קטורה - אברהם ב"ר שבתי הכהן