ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר משיב צדק
מחבר כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900
Title Meishiv Tzedek
Author Tzodok ben Yaakov haCohen Rabinowitz
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרפא
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1921
Pages דפים 64
OCLC ID 233298938
ULI Entry NNL-001986675
Source מקור
Catalog Info 296.562.2 -- Shabbat - Halakha.
Description
תוכן
סוכות ושמ"ע הלכה
No issues reported for this sefer
משיב צדק - כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900