ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עקידת יצחק - בראשית
מחבר ערמה, יצחק בן משה
Title Akeidas Yitzhak Bereishis
Author Yitzhak ben Moshe Aramah
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תרכח
Pub. Place Lvov
Pub. Date 1868
Pages דפים 592
OCLC ID 232910415
ULI Entry NNL-000988140
Source מקור
Catalog Info פולק, חיים יוסף
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה בראשית
עקידת יצחק - בראשית - ערמה, יצחק בן משה