ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - יורה דעה ב
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Yoreh Deah 2
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 613
OCLC ID 233192203
ULI Entry NNL-001830097
Source מקור
Catalog Info 296.564.5 -- Shulhan aruch - Even ha-ezer - Levirate marriage, Yibum, Haliza, release by widow of marriage.
Description
תוכן
הלכה יורה דעה
No issues reported for this sefer
ערוך השלחן - יורה דעה ב - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין