ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - אבן העזר
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Even haEzer
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 779
OCLC ID 232922937
ULI Entry NNL-001025184
Source מקור
Catalog Info 296.558 -- Shulhan aruch - Aruch Ha-Shulhan - Epstein Yechiel Michel
Description
תוכן
הלכה אבן העזר
issue: I Want to Submit My Book - ברצוני לשלוח ספר למאגר
note: נדפס בירושלים שנת תשמז לא כמו שאתם כתבתם שם שנדפס בוורשא שנת תרצ"א
ערוך השלחן - אבן העזר - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין