ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - אבן העזר
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Even haEzer
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 779
OCLC ID 232922937
ULI Entry NNL-001025184
Source מקור
Catalog Info 296.558 -- Shulhan aruch - Aruch Ha-Shulhan - Epstein Yechiel Michel
Description
תוכן
הלכה אבן העזר
ערוך השלחן - אבן העזר - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין