ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - יורה דעה א
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Yoreh Deah 1
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 618
OCLC ID 233109872
ULI Entry NNL-001326508
Source מקור
Catalog Info 296.558 -- Shulhan aruch - Aruch Ha-Shulhan - Epstein Yechiel Michel
Description
תוכן
הלכה יורה דעה
issue: Problem with Specific Book
summary: Missing pages
desc: This scan is high quality, but the last seven pages of the volume are missing in the scan.
pages: Missing Pages
pages: Last seven pages of the volume are missing in the scan.
issue: Problem with Specific Book
pages: 4
ערוך השלחן - יורה דעה א - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין