ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אור החיים - חלק א
מחבר אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743
Title Ohr haChaim Vol 1
Author Chaim ben Moshe Even Eter
מקום דפוס ונציה
שנת דפוס תקב
Pub. Place Venice
Pub. Date 1742
Pages דפים 339
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה בראשית, שמות
No issues reported for this sefer
אור החיים - חלק א - אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743