ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הרי"מ - בבא מציעא
מחבר אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866
Title Hidushei haRim Bava Metziah
Author Yitzhak Meir ben Yisroel Alter
מקום דפוס תל אביב
שנת דפוס תשיט
Pub. Place Tel Aviv
Pub. Date 1959
Pages דפים 270
OCLC ID 233061992
ULI Entry NNL-001186290
Source מקור
Catalog Info 296.584(BAVA MEZIA) -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Bava Mezia.
Description
תוכן
תלמוד בבלי בבא מציעא
issue: Problem with Specific Book
summary: unclear pages
desc: every second page seems to have been mis-scanned or mis-fed into the reader, and is impossible to read
pages: Poor scan quality
pages: every other page
חידושי הרי"מ - בבא מציעא - אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866