ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הרי"מ - כתובות
מחבר אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866
Title Hidushei haRim Kesuvos
Author Yitzhak Meir ben Yisroel Alter
מקום דפוס תל אביב
שנת דפוס תשיט
Pub. Place Tel Aviv
Pub. Date 1959
Pages דפים 123
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
תלמוד בבלי כתובות
חידושי הרי"מ - כתובות - אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866