ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הרי"מ - בבא בתרא
מחבר אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866
Title Hidushei haRim Bava Basra
Author Yitzhak Meir ben Yisroel Alter
מקום דפוס תל אביב
שנת דפוס תשיט
Pub. Place Tel Aviv
Pub. Date 1959
Pages דפים 61
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
תלמוד בבלי בבא בתרא
No issues reported for this sefer
חידושי הרי"מ - בבא בתרא - אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866