ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הליכות עולם ומבוא התלמוד
מחבר ישועה הלוי ושמואל הנגיד
Title Hilchos Olam U'Mevo haTalmud
Author Yeshuah haLevi V'Shmuel HaNagid
מקום דפוס מנטובה
שנת דפוס שנג
Pub. Place Mantua
Pub. Date 1593
Pages דפים 71
OCLC ID 233122358
ULI Entry NNL-001359160
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info אלגזי, שלמה בן אברהם -- יבין שמועה
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
הליכות עולם ומבוא התלמוד - ישועה הלוי ושמואל הנגיד