ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שאלות ותשובות מהרי"ק
מחבר קולון, יוסף בן שלמה
Title Shut Maharik
Author Kolon, Yosef
תוכן Contents
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרמד
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1884
Pages דפים 280
OCLC ID 233165245
ULI Entry NNL-001763895
Source מקור
Catalog Info 296.571 -- Sheelot utshuvot, responsa - Rishonim, to 1600.
Description
תוכן
issue: General Feedback/Comments - משוב כללי / הערות
note: When searching for מהרי"ק in the title or author, the search response claimed that there were no sefarim with that name. But you actually do have the sefer on the website at this address: http://www.hebrewbooks.org/1142 Thank you for an amazingly wonderful service. CG
שאלות ותשובות מהרי"ק - קולון, יוסף בן שלמה