ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הגדה של פסח עם תרגום אנגלי של מתיבתא וישיבת ר' חיים ברלין בברוקלין
מחבר
Title Hagadah shel Pesach im Targum Engali shel Mesifta V'Yeshivas Chaim Berlin Brooklyn
Author
מקום דפוס נ.י.
שנת דפוס תשה
Pub. Place
Pub. Date 1945
Pages דפים 65
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
הגדה של פסח עם תרגום אנגלי של מתיבתא וישיבת ר' חיים ברלין בברוקלין -