ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שאילת דוד
מחבר פרידמן, דוד בן שמואל, 1828-1915
Title Sheilas Dovid Volumes 1-2
Author Dovid ben Moshe Friedman
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרעג
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1913
Pages דפים 312
OCLC ID 233322706
ULI Entry NNL-002046215
Source מקור
Catalog Info 296.572(476.5)(090.4) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Belorussia - 20th (twentieth) century
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
שאילת דוד - פרידמן, דוד בן שמואל, 1828-1915