ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר באר יצחק
מחבר ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896
Title Beer Yitzhak
Author Yitzhak Elchonon Spector
תוכן Contents
מקום דפוס קניגסברג
שנת דפוס תריט
Pub. Place Konigsberg
Pub. Date 1859
Pages דפים 301
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info שאלות ותשובות -- חכמי המערבתק"ס-תרע"ג.
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
file: Does not open or corrupt
באר יצחק - ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896